Medisinsk forskning midt i sentrum av Ålesund

Hvis du har KOLS, slitasjegikt, astma eller benskjørhet kan du hjelpe forskerne i Kipervikgata med å lage ny medisin basert på lakseavskjær.
AFH0242 Tony Hall web edit

Hofseth BioCare har laget et nytt forskningssenter i Kipervikgata hvor de håper at flere hundre vil melde seg til å delta på forskning de neste månedene.

– Dette er helt trygt, kan du spise laks så kan du ta preparatene i denne studien. Om du velger å delta kan du være med å utgjøre en stor forskjell i manges liv. Hvis forskningen gir gode resultater vil vi kunne hjelpe mange som sliter med utbredte og fæle kroniske sykdommer til å leve lengre og bedre, sier forskningsleder Erland Hermansen i Hofseth BioCare.

Hofseth BioCare har allerede brukt flere hundre millioner kroner på forskning, men har tidligere satt ut forskningen til utlandet. Nå tar selskapet forskningsaktiviteten til Ålesund. Det er allerede etablert tett samarbeid med blant annet Helse Møre og Romsdal, NTNU, Møreforskning, samt med universiteter og sykehus ellers i Norge og i utlandet.

– Ellers i verden drives mye av den medisinske forskningen og utviklingen fra industrien. I Norge er det helt uvanlig at industriaktører gjør denne typen forskning på egen kjøl, sier Hermansen.

Preparatene det forskes på kommer opprinnelig fra lakseavskjær fra oppdrettsanlegg på Møre-kysten, som deretter er prosessert i Hofseth BioCares fabrikk på Midsund.

– Noen vil kanskje riste på hodet av at preparatene er laget av avskjær fra laks, men planter og dyr har vært startpunkt for noen av de mest fantastiske oppdagelsene innen medisin. Tenk bare på hvordan Alexander Flemming oppdaget penicillinet, det ble oppdaget helt tilfeldig da han glemte igjen noe i laboratoriet som myglet, sier Hermansen.

Nå rekrutteres flere hundre deltakere i Ålesund og Kristiansund til forskningen og det totale budsjettet er på 70-80 millioner. Den kliniske forskningen er basert på flere lab-studier med svært lovende resultater.

– Vi har positive indikasjoner fra laboratoriearbeid og liknende kliniske studier, og det er derfor vi nå satser så stort på å teste det ut på folk. Vi hadde ikke satses så stort om vi ikke hadde stor tro på at preparatene kan gi folk med alvorlige kroniske lidelser flere gode år. Det eneste deltakerne trenger å gjøre når de melder seg som deltakere er å ta en pille, og komme inn for blodprøver med jevne mellomrom, sier Hermansen.

Praktisk informasjon om deltakelse finnes på forskningsprosjektets hjemmeside: hofsethbiocare.com/forskning

Forskningsgruppa søker folk med disse sykdommene:

Effekten av beinmel fra laks på tidlig beinskjørhet: Søker kvinner med diagnosen lav bentetthet (osteopeni) til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av benmel fra laks på et tidlig stadie av benskjørhet (osteoporose).

Effekten av beinmel fra laks på artrose: Søker kvinner og menn med diagnosen artrose (slitasjegikt) til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av beinmel fra laks på artrose.

Effekten av lakseolje på astma: Søker kvinner og menn med diagnosen astma til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av lakseolje på astma.

Effekten av lakseolje på KOLS: Søker kvinner og menn med diagnosen KOLS til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av lakseolje på KOLS.

Forskningsteamet i Kiperviksgata består av:

Dr. Erland Hermansen
Utdannet lege og ortoped, med lang erfaring fra ortopedisk kirurgi. Stillingen som overlege ved Ålesund sykehus har vært kombinert med klinisk forskning de tolv siste årene, og er også prosjektleder for en stor nasjonal ryggkirurgisk studie. Leder nå flere store forskningsprosjekter i Hofseth Biocare.

Christian Bjerknes
Utdannet lege og bioingeniør med erfaring som fastlege i primærhelsetjenesten. Bred og relevant medisinsk og vitenskapelig kunnskap.

Anniken Standal Remseth
Sykepleier med 30 års erfaring fra Ålesund sykehus HF. De siste 5 årene i kombinasjon i rollen som forsknings koordinator. Videreutdanning i administrasjon og ledelse samt Tverrfaglig rehabilitering. Mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse.

Anne Rørvik Standal
Fysioterapeut med 25 års klinisk praksis på Ålesund sykehus HF. Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi. Mastergrad i Kunnskapsbasert praksis for helsefag. Vitenskapelig arbeid: Hovedforfatter av en systematisk oversikt om effektene av mekanisk hostestøtte på pasienter innlagt i intensivenheter.

Katarina Mølsæter
Doktorgradsstipendiat på kliniske studier knyttet til lungesykdommer. Intensiv sykepleier, Master Critical Care Nursing, Australia og Master i avansert klinisk sykepleie, NTNU. 10 års erfaring med planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier på mennesker. Spesialrådgiver innenfor klinisk forskningsstøtte, relevante lovverk og retningslinjer i Helse Møre og Romsdal.