Studie

Effekten av lakseolje på KOLS

Vi søker kvinner og menn med diagnosen KOLS som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av lakseolje på KOLS.

For å kunne delta må du:
• Være kvinne eller mann.
• Være mellom 40 og 80 år.
• Ha KOLS i en stabil sykdomsfase.
• Bruke dine vanlige faste medisiner for din KOLS.
• Være tidligere eller nåværende røyker og ha røyket minst én pakke sigaretter daglig over en periode på 10 år.

Har du mottatt behandling for sykdomsforverring, må det ha gått minst én måned for å kunne delta i studien.

Sted:
Studien krever oppmøte i Ålesund, og vi ønsker derfor av praktiske årsaker deltakere fra Ålesundsområdet.

Studiene vil være registret i Helse Norge og reiseutgifter dekkes derfor av Pasientreiser.

Om lakseoljen
CARDIO® er et produkt som består av fersk, ubehandlet olje fra norsk laks. Lakseoljen er fremstilt på en skånsom måte, slik at viktige biologiske deler av oljen er helt bevart. Tidligere forskning viser at det er god grunn til å tro at inntak av denne lakseoljen kan dempe betennelse i en viktig undertype KOLS.

Gjennomføring av studien
Personer som deltar i studien blir tilfeldig fordelt til to grupper, og får enten kapsler med lakseolje eller uvirksomt stoff (placebo). Deltakelse innebærer at du må ta lakseolje (kapsler) daglig i hele studietiden på 6 måneder, og følges opp med jevnlige kliniske besøk, pusteprøver og blodprøver.

Studien utgår fra Hofseth BioCare ASA i Ålesund, og er i tett samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Studien er en del av et større prosjekt ledet av en styringsgruppe med forskere fra flere sykehus i landet.

Fullstendig informasjon
Utfyllende informasjon om studien finner du i samtykkeskjemaet. Samtykkeskjemaet kommer i to deler.

Last ned "Samtykkeskjema Del 1"

Last ned "Samtykkeskjema Del 2"

Kontakt oss

Delta i Ålesund

Telefon: 400 16 800
Epost: forskning@hofsethbiocare.com
Adresse: Kipervikgata 13, Ålesund

NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.