Studie

Effekten av beinmel fra laks på tidlig beinskjørhet

Vi søker kvinner med diagnosen lav bentetthet (osteopeni) som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av benmel fra laks på et tidlig stadie av benskjørhet (osteoporose).

For å kunne delta må du;
• Være kvinne
• Være 50 år eller eldre
• Ha påvist lav bentetthet

Du kan ikke delta dersom du har osteoporose.

Sted:
Vi ønsker deltakere fra hele Møre og Romsdal, med oppmøte enten i Ålesund eller Kristiansund. Det er inngått avtale med Kristiansund sykehus og Møreforskning i Kristiansund, slik at deltagere som foretrekker oppmøte i Kristiansund, kan få det.

Studiene vil være registret i Helse Norge og reiseutgifter dekkes derfor av Pasientreiser.

Om benmelet
Benmelet består av en spesiell mineralform av kalsium og kollagen, og bestanddelene ligner de vårt eget skjelett er bygd opp av. Tidligere forskning viser at det er grunn til å tro at inntak av benmelet kan bidra til å bevare og øke benmassen. Dette vil kunne bremse utvikling av benskjørhet og forebygge skjørhetsbrudd.

Gjennomføring av studien
Personer som deltar i studien, blir tilfeldig fordelt til to grupper og får enten tabletter som inneholder benmel eller uvirksomt stoff (placebo). Deltakelse innebærer at du må ta tabletter daglig i hele studietiden på 24 måneder, og følges opp med jevnlige kliniske besøk med bentetthetsmåling, og blod- og urinprøver.

Studien utgår fra Hofseth BioCare ASA i Ålesund, og er i tett samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Studien er en del av et større prosjekt ledet av en styringsgruppe med forskere fra flere sykehus i landet.

Fullstendig informasjon
Utfyllende informasjon om studien finner du i samtykkeskjemaet.

Last ned samtykkeskjema

ContactMap
KONTAKT OSS

Delta i Ålesund

Telefon: 400 16 800
Epost: forskning@hofsethbiocare.com
Adresse: Kipervikgata 13, Ålesund

NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.

ContactMap
KONTAKT OSS

Delta i Kristiansund

Telefon: 976 20 732
Epost: lisa.kolden.midtbo@moreforsking.no

NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.