Studie

Effekten av beinmel fra laks på tidlig beinskjørhet

Vi søker kvinner med diagnosen lav bentetthet (osteopeni) som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av benmel fra laks på et tidlig stadie av benskjørhet (osteoporose).

Pro Go 1200x490

Noen kriterier for deltagelse

Du må være kvinne
Du må være 50 år eller eldre
Du må ha påvist lav beintetthet (osteopeni)
Du kan ikke delta dersom du har beinskjørhet (osteoporose)

Måling av beintetthet
DXA-scanning som avdekker om du har lav beintetthet (osteopeni) blir bekostet av Hofseth BioCare.

Slik foregår studien

1. Innledende samtale
Når du kontakter oss vil en hyggelig studiekoordinator gå gjennom kriteriene for studiedeltagelse med deg, og avdekke om du er en potensiell kandidat. Denne samtalen kan enkelt tas over telefon.

2. Måling av beintetthet
Om du oppfyller kriteriene får du tilbud om en time til DXA-scanning som måler beintettheten din. Time til DXA-scanning får man ofte raskt, gjerne iløpet av 1-2 uker, og bekostes av Hofseth BioCare.

3. Invitasjon til studie
Hvis beintetthetsmålingen viser lav beintetthet (osteopeni), og det ikke er andre kontraindikasjoner, vil du bli invitert til å delta i studien.

4. Studieløp
Ved oppstart får du utdelt kapsler med studiemedikament som skal tas daglig så lenge studien varer. Du vil også få en enkel helseundersøkelse med blant annet måling av blodtrykk og puls, blodprøver og et kort spørreskjema.

Den samme helseundersøkelsen, samt spørsmål om du har opplevd forandringer i helsetilstanden din, gjentas ved kontroller 3, 6, 12, 18 og 24 måneder etter studiestart.

Alle kostnader knyttet til undersøkelser og studiemedikamenter dekkes av Hofseth BioCare. Reiseutgifter refunderes av Pasientreiser.no.

Studiedetaljer

Sted
Vi ønsker deltakere fra hele Møre og Romsdal, med oppmøte enten i Ålesund eller Kristiansund. Studiene vil være registret i Helse Norge og reiseutgifter dekkes derfor av Pasientreiser.

Om benmelet
Benmelet består av en spesiell mineralform av kalsium og kollagen, og bestanddelene ligner de vårt eget skjelett er bygd opp av. Tidligere forskning viser at det er grunn til å tro at inntak av benmelet kan bidra til å bevare og øke benmassen. Dette vil kunne bremse utvikling av benskjørhet og forebygge skjørhetsbrudd.

Gjennomføring av studien
Personer som deltar i studien, blir tilfeldig fordelt til to grupper og får enten tabletter som inneholder benmel eller uvirksomt stoff (placebo). Deltakelse innebærer at du må ta tabletter daglig i hele studietiden på 24 måneder, og følges opp med jevnlige kliniske besøk med bentetthetsmåling, og blod- og urinprøver.

Studien utgår fra Hofseth BioCare ASA i Ålesund, og er i tett samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Studien er en del av et større prosjekt ledet av en styringsgruppe med forskere fra flere sykehus i landet.

Fullstendig informasjon
Utfyllende informasjon om studien finner du i samtykkeskjemaet.

Last ned samtykkeskjema

Kontakt oss

Ønsker du å delta i studien?

Telefon: 400 16 800
Epost: forskning@hofsethbiocare.com
Adresse: Kipervikgata 13, Ålesund


NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.