Studie

Effekten av beinmel fra laks på artrose

Vi søker kvinner og menn med diagnosen artrose som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av benmel fra laks på artrose.

For å kunne delta må du;
• Være kvinne eller mann
• Være mellom 18 og 70 år
• Ha påvist artrose i hofte eller kne

Du kan ikke delta dersom du har alvorlig artrose.

Sted:
Vi ønsker deltakere fra hele Møre og Romsdal, med oppmøte enten i Ålesund eller Kristiansund. Det er inngått avtale med Kristiansund sykehus og Møreforskning i Kristiansund, slik at deltagere som foretrekker oppmøte i Kristiansund, kan få det.

Studiene vil være registret i Helse Norge og reiseutgifter dekkes derfor av Pasientreiser.

Om benmelet
Benmelet består av en spesiell mineralform av kalsium og kollagen, og bestanddelene ligner de vårt eget skjelett er bygd opp av. Tidligere forskning viser at det er grunn til å tro at inntak av benmelet kan bidra til å minske smerter og stivhet hos de med diagnostisert artrose. Dette kan bidra til økt livskvalitet.

Gjennomføring av studien
Personer som deltar i studien, blir tilfeldig fordelt til tre grupper og får enten tabletter som inneholder benmel med ubehandlet eller hydrolysert kollagen, eller uvirksomt stoff (placebo). Deltakelse innebærer at du må ta tabletter daglig i hele studietiden på 6 måneder, og følges opp med jevnlige kliniske besøk med utfylling av skjemaer som kartlegger din sykdom, samt blodprøver.

Studien utgår fra Hofseth BioCare ASA i Ålesund, og er i tett samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Studien er en del av et større prosjekt ledet av en styringsgruppe med forskere fra flere sykehus i landet.

Fullstendig informasjon
Utfyllende informasjon om studien finner du i samtykkeskjemaet.


Last ned samtykkeskjema

ContactMap
KONTAKT OSS

Delta i Ålesund

Telefon: 400 16 800
Epost: forskning@hofsethbiocare.com
Adresse: Kipervikgata 13, Ålesund

NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.

ContactMap
KONTAKT OSS

Delta i Kristiansund

Telefon: 976 20 732
Epost: lisa.kolden.midtbo@moreforsking.no

NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.