Hofseth BioCare

Har du KOLS, slitasjegikt, astma eller benskjørhet?

Hvis du har KOLS, slitasjegikt, astma eller benskjørhet kan du hjelpe forskerne i Kipervikgata 13 med å lage ny medisin basert på laks. Kom innom våre lokaler for en prat og for å se om du kan være med på våre studier. I våre lokaler er det egne rom som er tilrettelagt for å ta imot studiedeltagere og gjennomføre enkle undersøkelser, på en trygg og hygienisk måte.

Kontakt

Ønsker du å delta i en av studiene?

Telefon: 400 16 800
Epost: forskning@hofsethbiocare.com

NB! Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ikke sende opplysninger som inneholder personnummer eller helseopplysninger.

Brukerrepresentant

«God livskvalitet er noe jeg setter svært høyt. Muligheten til fysisk aktivitet og friluftsliv som hjelper meg å forebygge ulike plager, betyr mye for meg. Plager og sjukdommer som slitasjegikt, beinskjørhet, kols og astma, er plager som berører så alt for mange og setter store begrensninger. Derfor,-hvis man gjennom forskningsbasert dokumentasjon kan finne «hjelpemiddel» mot disse plagene, uten skadelige bivirkninger,-så er dette et prosjekt som bør støttes på alle måter.»

Daniel Ask fra Ålesund
Brukerrepresentant

Kommende kliniske studier

Det er planlagt 4 kliniske studier med oppstart i august 2021. Studiene utgår fra Hofseth BioCare ASA i Ålesund, i tett samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Studiene er deler av flere større prosjekter, ledet av styringsgrupper med forskere fra flere sykehus i landet.

Studie

Effekten av beinmel fra laks på tidlig beinskjørhet

Vi søker kvinner med diagnosen lav bentetthet (osteopeni) som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av benmel fra laks på et tidlig stadie av benskjørhet (osteoporose).

Detaljer og kriterier for deltagelse
Studie

Effekten av beinmel fra laks på artrose

Vi søker kvinner og menn med diagnosen artrose som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av beinmel fra laks på artrose.

Detaljer og kriterier for deltagelse
Studie

Effekten av lakseolje på astma

Vi søker kvinner og menn med diagnosen astma som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av lakseolje på astma.

Detaljer og kriterier for deltagelse
Studie

Effekten av lakseolje på KOLS

Vi søker kvinner og menn med diagnosen KOLS som deltakere til et forskningsprosjekt som skal undersøke nytten av lakseolje på KOLS.

Detaljer og kriterier for deltagelse

Ønsker du å delta?

Vi har studier både i Ålesund og i Kristiansund. Relevant kontaktinformasjon finner du under det respektive studiet. Klikk på den grønne linken under studiet for å lese mer og finne kontaktinformasjon.

Ansatte

Forskningsenheten består i dag av 5 ansatte med lang helsefaglig bakgrunn. Det er etablert tett samarbeid med blant annet Helse Møre og Romsdal, NTNU, Møreforskning, samt med universiteter og sykehus ellers i Norge og i utlandet.

Erland Tony Hall lowres
Dr. Erland Hermansen

Medical Director, leder for Clinical Trial Unit, Hofseth BioCare

Utdannet lege og ortoped, med lang erfaring fra ortopedisk kirurgi. Stillingen som overlege ved Ålesund sykehus har vært kombinert med klinisk forskning de tolv siste årene, og er også prosjektleder for en stor nasjonal ryggkirurgisk studie. Leder nå flere store forskningsprosjekter i HBC.

AFH6068 Tony Hall lowres
Christian Bjerknes

Medical Advisor

Utdannet lege og bioingeniør med erfaring som fastlege i primærhelsetjenesten. Bred og relevant medisinsk og vitenskapelig kunnskap

AFH5898 Tony Hall lowres
Anniken Standal Remseth

Lead Clinical Research Associate

Sykepleier med 30 års erfaring fra Ålesund sykehus HF. De siste 5 årene i kombinasjon i rollen som forsknings koordinator. Videreutdanning i administrasjon og ledelse samt Tverrfaglig rehabilitering. Mastergrad i Samfunnsplanlegging og ledelse.

AFH5967 Tony Hall lowres
Anne Rørvik Standal

Clinical Research Associate

Fysioterapeut med 25 års klinisk praksis på Ålesund sykehus HF. Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi. Mastergrad i Kunnskapsbasert praksis for helsefag. Vitenskapelig arbeid: Hovedforfatter av en systematisk oversikt om effektene av mekanisk hostestøtte på pasienter innlagt i intensivenheter.

AFH5928 Tony Hall lowres
Katarina Mølsæter

PhD-student

Doktorgradsstipendiat på kliniske studier knyttet til lungesykdommer. Intensiv sykepleier, Master Critical Care Nursing, Australia og Master i avansert klinisk sykepleie, NTNU. 10 års erfaring med planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier på mennesker. Spesialrådgiver innenfor klinisk forskningsstøtte, relevante lovverk og retningslinjer i Helse Møre og Romsdal.

Artikkel

May-Britt vil at barna skal slippe smerter

En tirsdag for noen uker siden tok May-Britt mot til seg og ringte til Anne hos Hofseth BioCare. Hun hadde sett en annonse som søkte etter folk med hennes diagnose, men hun var usikker på om dette var noe for henne.

Les May-Britts historie
Pressemelding

Medisinsk forskning midt i sentrum av Ålesund

Hvis du har KOLS, slitasjegikt, astma eller benskjørhet kan du hjelpe forskerne i Kipervikgata med å lage ny medisin basert på lakseavskjær.

Les hele pressemeldingen